دسته: CELPIP سلپیپ

دوره آمادگی آزمون سلپیپ CELPIP 0

دوره آمادگی آزمون سلپیپ CELPIP

دوره آمادگی آزمون سلپیپ CELPIP در مشهد 09339036326 برنامه شاخص تسلط بر زبان انگلیسی کانادا (CELPIP)،  Canadian English Language Proficiency Index Program  آزمون تسلط به زبان انگلیسی است که توسط مهاجرت، پناهندگی و شهروندی...