دسته: هزینه کلاس خصوصی زبان انگلیسی

 

هزینه کلاس خصوصی انگلیسی  تومان مدت زمان هر جلسه
جلسات آنلاین  60.000 1 ساعت
جلسات یک نفره حضوری 70.000 1 ساعت
جلسات دو نفره حضوری 85.000 1 ساعت
جلسات سه نفره حضوری 100.000 1 ساعت
جلسات چهار نفره حضوری 115.000 1 ساعت
جلسات پنج نفره و بیشتر 130.000 1 ساعت


لطفا و حتما قوانین و شرایط کلاسهای خصوصی را مطالعه کنید.

هزینه کلاس خصوصی زبان انگلیسی

قیمت کلاس خصوصی زبان انگلیسی
هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی
شهریه آموزش خصوصی زبان
هزینه کلاس آنلاین زبان انگلیسی
قیمت کلاس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد
مبلغ تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران
هزینه کلاس خصوصی آنلاین زبان انگلیسی