دسته: قوانین و شرایط کلاسهای خصوصی

1- پرداخت شهریه کلاس , بصورت 15 جلسه ای , و قبل از دوره آموزشی است. ( پرداخت از طریق چک , یا بصورت چند مرحله ای پذیرفته نیست ).

2- عدم حضور شما در کلاس به هر دلیلی ( سفر , مهمانی , وفات و … ) حتی با اطلاع قبلی , به منزله کنسل شدن کلاس نیست , و آن جلسه یا جلسات , جز کلاسهای آموزشی محسوب میشود و هزینه آن در نظر گرفته میشود.

3- استرداد هزینه کلاسها ( به هر دلیلی ) پس از شروع دوره آموزشی مقدور نمیباشد.